KORREKTUR

Trots många korrekturläsningar finns det tyvärr några korrekturfel i Brända hemman. På andra ställen i boken har rätt förhållanden angivits och felen påverkar inte heller berättelsen som sådan, men bör ändå korrigeras. De kommer att rättas i ett eventuellt framtida nytryck av boken.

Sidan 26: Karl XI var gift med Ulrika Eleonora, inte Hedvig Eleonora, vilket framkommer på sidorna 35, 37 och 301.

Sidan 35: Karl X Gustav var däremot gift med Hedvig Eleonora, vilket återges korrekt på sidan 29.

Sidan 45: Drottning Kristina abdikerade 1654, vilket beskrivs korrekt på sidorna 52 och 53.

Sidan 64: Bilden av en fregatt har i produktionen förväxlats med en snarlik bild av en brigg. En brigg är mindre än en fregatt och känns kanske lättast igen på att den har två master mot fregattens tre.

Brigg, tyvärr med i boken

Brigg, tyvärr med i boken

Fregatt, tyvärr inte med i boken

Fregatt, tyvärr inte med i boken