Långt ner i de ryska arkiven kan det ligga ryska loggböcker från anfallet mot Stockholms skärgård. Hjälp oss att hitta dem.

I ett vittnesmål av Erik Persson Storm, en svensk fånge som följde med den ryska flottan, berättar han att det på varje galär fanns två skrivare som antecknade varje ö, by och gård som brändes, hurdan vinden var och hur långt de rodde varje dag.

Storm var inte alltid pålitlig sägs det, men det är svårt att förstå varför han skulle hitta på en sådan sak. Om hans berättelse stämmer ska det alltså ha förts loggböcker på de ryska fartygen och de skulle kunna ge ovärderlig information och skapa klarhet i vad som egentligen hände sommaren 1719.

DE RYSKA ARKIVEN

Att söka reda på loggböckerna är lättare sagt än gjort. Det ryska marinarkivet bekräftar att alla handlingar om det ryska anfallet mot Stockholms skärgård finns i arkiven i Sankt Petersburg. Men det handlar om tusentals dokument - alla skrivna på gammal ryska med kyrilliska bokstäver. Att hitta dem är en uppgift i sig, om de ens finns.

Med hjälp av Riksföreningen Sverigekontakt har vi etablerat kontakt med ryska forskare i Moskva som arbetar med brev till och från svenska krigsfångar i Ryssland under det stora nordiska kriget. De är mycket intresserade av att följa det här spåret ner i arkiven.

I ett första steg vill vi undersöka om loggböckerna finns eller om Storm bara hittade på hela berättelsen. Till detta behövs uppskattningsvis 20 000 kronor för resekostnader mellan Moskva och Sankt Petersburg. Vi räknar med att kunna genomföra detta under tidig höst 2019 om vi kan hitta finansiering.

Om loggböckerna finns är nästa steg att översätta dem och att publicera dem på svenska, vilket kommer att kräva mer arbete (och pengar), men där är vi inte än.

GÖR EN HISTORISK INSATS

Hjälp oss att finansiera forskarnas resor mellan Moskva och Sankt Petersburg så att de kan gräva i befälhavare Apraksins gamla dokument och leta reda på loggböckerna. Genom så kallad crowdfunding samlar vi ihop 20 000 kronor - ge ett bidrag och gör en insats för skrivandet av skärgårdens och Sveriges historia.

 

ETT UPPSLAGSVERK OM SKÄRGÅRDENS HISTORIA

Brända hemman beskriver ryssarnas härjningar mellan Arholma och Möja. 450 sidor om öarna, anfallet och skärgårdslivet i början av 1700-talet, illustrerat med samtida kartor över skärgården.