.entry-more-link a:before { content: "Läs mer"; }
IMG_9732.jpg

För väldigt länge sedan innefattade begreppet en stor del av östkusten i Mellansverige och även vissa delar av Mälaren. Framåt medeltiden blev det mer avgränsat till Stockholms norra och mellersta skärgård och på 1600- och 1700-talen innefattade det skeppslagen från och med Värmdö och norrut. Numera används nog begreppet vanligen för kusten mellan Åkersberga och Grisslehamn.

Som författare till en populärhistorisk bok har jag fördelen att jag kan svinga mig fritt mellan århundradena och välja vilken historisk gräns jag vill - eller ingen alls.

Men i verkligheten uppstod gränsdragningen och valet av namnet av praktiska skäl. Jag började min beskrivning i norr med Björkö och Arholma och beskrev sedan öarna söderut. När jag hade kommit ner till Södermöja fick det helt enkelt inte plats fler öar i denna första del av boken. 

Jag drog en praktisk gräns från Trälhavet söder om Åkersberga genom farleden och fjärdarna österut till Möja Söderfjärd. Då blev det naturligt att använda namnet Roslagen som ungefärlig beskrivning av bokens geografiska avgränsning.

Varifrån namnet kommer vågar jag inte ens börja skriva om.

Comment